Рубрики
Без рубрики

07. Создание сайта под ключ

— Сайт на заказ

Сделаю сайт под ключ

для вашей деятельности

Контакты

E-mail:

info@ivan-ok.ru

ВКонтакте:

vk.com/vk_ivan_ok

Telegram:

t.me/tg_ivan_ok

Форма для связи

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(«transform»,»rotate(«+Math.min(n/1.4,360)+» 12 12)»);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(«nc-loop_circle-02-24»),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(«visibilitychange»,function(){«hidden»==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Бурыкин Иван Юрьевич

ИНН: 341101746168

Все права защищены © Ivan-Ok.Ru

Политика конфиденциальности

Рубрики
Без рубрики

06. Как заработать на Workle

— Сайт от А до Я

Как официально заработать

в интернете с нуля новичку

Наглядно

по шагам

1. Официальная работа в интернете
2. Официальная работа в интернете

Контакты

E-mail:

info@ivan-ok.ru

ВКонтакте:

vk.com/vk_ivan_ok

Telegram:

t.me/tg_ivan_ok

Форма для связи

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(«transform»,»rotate(«+Math.min(n/1.4,360)+» 12 12)»);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(«nc-loop_circle-02-24»),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(«visibilitychange»,function(){«hidden»==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Бурыкин Иван Юрьевич

ИНН: 341101746168

Все права защищены © Ivan-Ok.Ru

Политика конфиденциальности

Рубрики
Без рубрики

05. Как сделать лендинг

— Конверсионный сайт

Как сделать лендинг

или магазин самостоятельно

Наглядно

по шагам

1. Как создать сайт Landing Page
2. Как создать интернет магазин с нуля без кода

Контакты

E-mail:

info@ivan-ok.ru

ВКонтакте:

vk.com/vk_ivan_ok

Telegram:

t.me/tg_ivan_ok

Форма для связи

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(«transform»,»rotate(«+Math.min(n/1.4,360)+» 12 12)»);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(«nc-loop_circle-02-24»),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(«visibilitychange»,function(){«hidden»==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Бурыкин Иван Юрьевич

ИНН: 341101746168

Все права защищены © Ivan-Ok.Ru

Политика конфиденциальности

Рубрики
Без рубрики

04. Фриланс

— Работа на фрилансе

Как начать зарабатывать

удалённо на фриланс сервисах

Наглядно

по шагам

Как получить заказы на work-zilla

Контакты

E-mail:

info@ivan-ok.ru

ВКонтакте:

vk.com/vk_ivan_ok

Telegram:

t.me/tg_ivan_ok

Форма для связи

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(«transform»,»rotate(«+Math.min(n/1.4,360)+» 12 12)»);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(«nc-loop_circle-02-24»),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(«visibilitychange»,function(){«hidden»==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Бурыкин Иван Юрьевич

ИНН: 341101746168

Все права защищены © Ivan-Ok.Ru

Политика конфиденциальности

Рубрики
Без рубрики

02. Сайт за 1 вечер

— Сайт от А до Я

Как сделать сайт

самостоятельно за 1 вечер

Наглядно

по шагам

Как сделать сайт самостоятельно? Шаг 1
Как сделать сайт самостоятельно? Шаг 2
Как сделать сайт самостоятельно? Шаг 3
Как сделать сайт самостоятельно? Шаг 4
Как сделать сайт самостоятельно? Шаг 5

Контакты

E-mail:

info@ivan-ok.ru

ВКонтакте:

vk.com/vk_ivan_ok

Telegram:

t.me/tg_ivan_ok

Форма для связи

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(«transform»,»rotate(«+Math.min(n/1.4,360)+» 12 12)»);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(«nc-loop_circle-02-24»),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(«visibilitychange»,function(){«hidden»==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Бурыкин Иван Юрьевич

ИНН: 341101746168

Все права защищены © Ivan-Ok.Ru

Политика конфиденциальности